محل تبلیغات شما

جنگ نرمدر این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید… شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید…. چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست. امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است در این جنگ نرم وظیفه مجموعه فرهنگی این است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به
جنگ نرم نیز همانند جنگ سخت اهداف مختلفی دارد و قاعدتاً هدف نهایی هر دو تغییر کامل نظام ی یک کشور است که البته با اهدافی محدود‌تر هم اجرا می‌شود. در حقیقت جنگ نرم و جنگ سخت یک هدف را دنبال می‌کنند و این وجه مشترک آن‌ها است. بنابراین، هدف نهایی در جنگ نرم‌‌ همان هدف جنگ سخت، یعنی مهار و فروپاشی یک نظام ی است؛ با این تفاوت که ابزار و روش‌های این براندازی متمایز است. جنگ نرم، روشی برای تحمیل اراده و تامین منافع است که با غلبه بر طرف مقابل، بدون استفاده
در این میان شاید مهم ترین مسئله ، طرح این موضوع باشد که مزیت نسبی جنگ نرم نسبت به جنگ سخت چیست؟ از آن جا که در جنگ نرم ظاهرا زمان بیشتری صرف نبرد می شود ، چرا قدرت های بزرگ تمایل بیشتری برای مبارزه در این عرصه را دارند. کارشناسان امور راهبردی برخی از مزیت ها و مشخصات جنگ نرم را این چنین بر شمرده اند: 1-پنهان بودن ویژگی جنگ نرم پنهان بودن و سری بودن آن است به همین خاطر عملیات جنگ نرم در پوشش های فرهنگی، علمی، هنری و بشر دوستانه عرضه می شود.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

متلب پروزه خبر های داغ اینترنتی