محل تبلیغات شما
در این میان شاید مهم ترین مسئله ، طرح این موضوع باشد که مزیت نسبی جنگ نرم نسبت به جنگ سخت چیست؟ از آن جا که در جنگ نرم ظاهرا زمان بیشتری صرف نبرد می شود ، چرا قدرت های بزرگ تمایل بیشتری برای مبارزه در این عرصه را دارند. کارشناسان امور راهبردی برخی از مزیت ها و مشخصات جنگ نرم را این چنین بر شمرده اند: 1-پنهان بودن ویژگی جنگ نرم پنهان بودن و سری بودن آن است به همین خاطر عملیات جنگ نرم در پوشش های فرهنگی، علمی، هنری و بشر دوستانه عرضه می شود.

بیاناتی کوتاه از سخنان مقام معظم رهبری درباره جنگ نرم

غایات و اهداف جنگ نرم

ویژگی های جنگ نرم

جنگ ,نرم ,های ,بیشتری ,ویژگی ,پنهان ,جنگ نرم ,می شود ,پنهان بودن ,در این ,نرم پنهان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها