محل تبلیغات شما
در این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید… شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید…. چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست. امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است در این جنگ نرم وظیفه مجموعه فرهنگی این است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به

بیاناتی کوتاه از سخنان مقام معظم رهبری درباره جنگ نرم

غایات و اهداف جنگ نرم

ویژگی های جنگ نرم

، ,نرم ,جنگ ,دشمن ,یکی ,اصلی ,جنگ نرم ,در این ,، یکی ,این جبهه ,نرم ،

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

کارو فناوری هفتم شيهه ي آفاق مذهبی