محل تبلیغات شما
جنگ نرم نیز همانند جنگ سخت اهداف مختلفی دارد و قاعدتاً هدف نهایی هر دو تغییر کامل نظام ی یک کشور است که البته با اهدافی محدود‌تر هم اجرا می‌شود. در حقیقت جنگ نرم و جنگ سخت یک هدف را دنبال می‌کنند و این وجه مشترک آن‌ها است. بنابراین، هدف نهایی در جنگ نرم‌‌ همان هدف جنگ سخت، یعنی مهار و فروپاشی یک نظام ی است؛ با این تفاوت که ابزار و روش‌های این براندازی متمایز است. جنگ نرم، روشی برای تحمیل اراده و تامین منافع است که با غلبه بر طرف مقابل، بدون استفاده

بیاناتی کوتاه از سخنان مقام معظم رهبری درباره جنگ نرم

غایات و اهداف جنگ نرم

ویژگی های جنگ نرم

جنگ ,هدف ,نرم ,یک ,نهایی ,نظام ,جنگ نرم ,است که ,هدف نهایی ,جنگ سخت ,نظام ی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها